[̲̅s̲̅][̲̅h̲̅][̲̅a̲̅][̲̅y̲̅] [̲̅r̲̅][̲̅i̲̅][̲̅l̲̅][̲̅e̲̅][̲̅y̲̅] [̲̅l̲̅][̲̅i̲̅][̲̅n̲̅][̲̅d̲̅][̲̅a̲̅][̲̅p̲̅][̲̅o̲̅][̲̅r̲̅][̲̅t̲̅]

ɪ'ᴍ ωᴀʟᴋɪɴ' ᴏɴ ѕᴜɴѕʜɪɴᴇ...
 

ɴαмe; ѕнαy rιley lιɴdαporт
 
proɴυɴcιαтιoɴ: ѕнαy rye-lee lιɴ-dα-porт
 
ɴιcĸɴαмe; ѕнαy, rye
 
αɢe; 15 (αlмoѕт 16)
 
нoмeтowɴ: loɴdoɴ, eɴɢlαɴd
 
ɴαтιoɴαlιтy: eɴɢlιѕн
 
ғαѕнιoɴ ѕтyle; vιɴтαɢe, вold, cнιc, αrтѕy
 
doв; мαy 25, 1998
 

perѕoɴαlιтy; loυd, ғυɴɴy, вυввly, oυтɢoιɴɢ, cαɴ вe в*тcнy...
 
ғαмιly; ĸαylα (ѕιѕтer, αɢe 1з), joαɴ (мoтнer, αɢe з9), ĸαɴeɴ (ғαтнer, αɢe 40)
 
pαreɴтѕ joвѕ; joαɴ ιѕ αɴ αɴeѕтнeѕιoloɢιѕт, ĸαɴeɴ ιѕ α lαwyer
 
вιo; ѕнαy ɢrew υp ιɴтo α weαlтнy ғαмιly. тнey lιved ιɴ α нιɢн-rιѕe αpαrтмeɴт ιɴ dowɴтowɴ ɴew yorĸ, αɴd ѕнe αlwαyѕ нαd α preттy ɢood lιғe; ѕнe wαѕ popυlαr αɴd ѕнe αlwαyѕ нαd eхpeɴѕιve cloтнιɴɢ. вυт, ѕнe wαѕɴ'т αlwαyѕ αѕ нαppy αѕ ѕнe ѕeeмed oɴ тнe oυтѕιde αѕ ѕнe wαѕ ιɴ тнe ιɴѕιde. wнαт нαѕ ѕнe вeeɴ нιdιɴɢ?
 
clιqυe; elιтeѕ, pleαѕe.
 
αcтιveɴeѕѕ: 10/10
 
ѕαмple roleplαy: ι wαlĸ deтerмιɴedly υp тo тнe мαιɴ doorѕ, plαcιɴɢ oɴe 6-ιɴcн вlαcĸ pυмp ιɴ ғroɴт oғ тнe oтнer. ι нeαr cнαrleѕ pυllιɴɢ αloɴɢ мy delιcαтe deѕιɢɴer lυɢɢαɢe ғroм вeнιɴd мe αɴd ι ѕтop ғor α мoмeɴт тo тυrɴ αroυɴd αɴd ғαce нιм. "вe cαreғυl wιтн тнoѕe, cнαrleѕ." ι deмαɴd, мy eɴɢlιѕн αcceɴт ѕprιɴĸlιɴɢ ιɴ нere αɴd тнere. ι reαcн тнe doorѕ αɴd ι ѕмιle, eαɢer тo wιтɴeѕѕ wнαт ιѕ ɢoιɴɢ тo нαppeɴ ιɴ мy ɴew lιғe αнeαd oғ мe.
 

 
【★】ɪᴛ'ѕ ʏᴏᴜ, ɪᴛ'ѕ ʏᴏᴜ, ɪᴛ'ѕ ᴀʟʟ ғᴏʀ ʏᴏᴜ 【★】
【★】ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ɪ ᴅᴏ 【★】
【★】ɪ ᴛᴇʟʟ ʏᴏᴜ ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ᴛɪᴍᴇ 【★】
【★】ʜᴇᴀᴠᴇɴ ɪѕ ᴀ ᴘʟᴀᴄᴇ ᴏɴ ᴇᴀʀᴛʜ ωɪᴛʜ ʏᴏᴜ 【★】
【★】ᴛᴇʟʟ ᴍᴇ ᴀʟʟ ᴛʜᴇ ᴛʜɪɴɢѕ ʏᴏᴜ ωᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴅᴏ【★】
 

 

“Live fast. Die young. Be wild. Have fun.”
    • Blog

Three comments

northvalehigh
Wrote one year ago
shay riley lindaport has been placed in the elites :*
 
- - Bella. xx

heyu95
Wrote one year ago
I'm like stealing the name. I am SOO blocked on names right now haha. Sorrie :)

saacademy
Wrote one year ago
Gold House - Fishes xx

Three likes

  • one-night-stands
  • petialice
  • luxjenna