Κειμήλια και φυλακτά από τις ξεριζωμένες ρίζες της Ελληνικής -Ποντιακής καταγωγής μου.....ένα εικόνισμα,μια φορεσιά και πολλές ιστορίες από τα χείλη των Γιαγιάδων μου!!!!
Relics and charms from the roots of uprooted Hellenic Pontian my home!!! An icon,of a costume a few prhotos and many stories from the lips of my Grandmothers!!!!
Show all items in this set…

Similar Styles

Love this look? Get more styling ideas

Continue
×