ώρα για μάσα! (yummy...!)

ώρα για μάσα! (yummy...!)

δεκτά σετς με εικόνες που έχουν σχέση με φαγητά, γλυκά, ποτά, κλπ.

καλή μας όρεξη! xD

7 μέρες - χωρίς όριο!

Created by the-running-verb. Created in Do You Speak Greek?. 219 sets from 45 members. Ended 4 years ago.