ניטים :)

ניטים :)

כל סט שיש בו לפחות פריט אחד עם ניטים יתקבל :)
בהצלחה !

Created by dani1. Created in we <3 ISRAEL!. 30 sets from 6 members. Ended two years ago.

Contest sets are being judged. The results will be available soon.
About