06.Pretty Dresses (güzel elbiseler)

Another short contest.Your lovely set with a pretty dress.So enter!!!!!!!!!

Yine bir kısa yarışmayla karşınızdayız.Güzel elbiseler içeri ekleyinizen setleriniz

3days No Limit 12 winners

Created by dorelame83. Created in FASHIPEDIA. 755 sets from 48 members. Ended 6 years ago.