Antonina Vasylchenko by Toby Knott for Tank Spring 2013 Photoshoot