Antonina Vasylchenko Poses for Toby Knott In Ladylike Fashions for Tank Spring 2013