An art collage from December 2009
J U S T 1 I T E M + R E P E A T & R E P E A T

J U S T 1 I T E M + R E P E A T & R E P E A T

98 sets from 21 members. Ended 6 years ago.

 
DEAR ALL; PLEASE DO NOT ADD your sets again if they were already a winner before in any Just 1 item and repeat contest. Creativity, deepness, originality, sense of humour, aesthetics, balance, colour, light, sophistication and/or simplicity are my criterias. Enjoy and have fun!3 days no limit. Lütfen önceden bu yarışmada derece aldıysa eski setlerinizi tekrar sunmayınız.Yaratıcılık, derinlik, özgünlük, espri, estetik, bütünlük, renk, ışık, karmaşıklık ve/veya yalınlık aranılan kriterler. İyi eğlenceler! 3 gün ve sınırsız başvuru.

Love this look? Get more styling ideas

Continue
×