Cotton Sateen Military Jacket - White House Black Market