Fred Leighton 1970s 18-karat gold multi-stone bracelet
About