Szczęście czy nieszczęście to prawie wszystko jedno, z wyjątkiem niezmiernie krótkich chwil złudzenia. Nic nie jest tym, czym być powinno.
S.I. Witkiewicz - Witkacy.
(Happiness or unhappiness is almost all the same, except for very short moments of delusion. Nothing is what it should be).
Show all items in this set…

Similar Styles

Love this look? Get more styling ideas

Continue
×
About