Gorgeous Cosmetics Colour Pro Eyeshadow, Golden Kiss 0.13 oz (3.8 g)