Integritatea este lumina care străluceşte dintr-o conştiinţă disciplinată.
Show all items in this set…

Similar Styles

About