it ' s a couple thing : part five πŸ’—πŸ‘«πŸ’

here are some things i ' ve clipped .
please like the collection before you save any items .
[ idk if people already have these floating anywhere )

two comments

yung-metr0
Wrote 18 days ago
this was for you boo πŸ’•
@y-oungin

y-oungin
Wrote 18 days ago
YAAAAAASS

75 likes

 • a-pathetic
 • bocamybieber
 • dis-trict
 • w-avyier
 • toribandz
 • bigzaddyjaz
 • hieroglyp-hics
 • persqective
 • k-anyeslay
 • auth3ntic
 • exchan-ge
 • kennedymisfit
 • gfd-xx
 • ljcarswell250
 • sp3akinoftay
 • alaizahbieber
 • xox-nasa
 • myllenagrigori
 • struggl3
 • young-thugs
 • pink-kitties
 • lameprinc-3ssa
 • bhadjawn
 • suicidalth0ughts
 • his-shawty
 • forever-cia
 • foreig-n
 • partynextdope
 • euph0ricfeelz
 • kennedybnatl
 • a-lmightysonnie
 • deeconfidental
 • wavy-pr0ductions
 • p-rosperity
 • dinka1-749
 • volleyballstar43
 • panther-bear
 • dawnellenbrady
 • amelaa-16
 • danijela-3
 • b-lackbarbies
 • supersweetsasha
 • l0sts0uls-inparadise
 • uhgodly
 • trapqueenangel
 • johan-xo
 • b-ounce
 • amarygeorge-1
 • shecutetho
 • duma-duma
 • p-aradise-anons
 • aziazi1
 • y-0ungyeezy
 • y-oungin
 • deasia-still-thugin-honey
 • sighgyal
 • baby-crooksanford
 • g-u-a-p-g0ddess
 • b-alenci4ga
 • m-adeinasia
 • savage-mode
 • calif0rnia-nx
 • redemptions
 • infatuati0n
 • the-beautifulsinner
 • x0tic
 • jaja2004
 • muvax
 • crybabyvib3s
 • yahtayviastubbs
 • trill-asf-anons
 • r-o-y-a-l-t-h-u-g-s
 • trapmulachi
 • h-owhigh
 • kanye-eg0

Love this look? Get more styling ideas

Continue
×