Jessica Alba by Diego Uchitel for C Magazine Shoot