Konitz Espresso Writing Cups & Saucers 3-oz, (Set of 4), Black/White - Könitz