Nữ diễn viên trong “Gatsby vĩ đại” làm vỡ chiếc vòng cổ 6,5 tỉ