Nokia N97 Mini Gold Edition, Niko Bellic ringrazia - Tom's Hardware
About