TYRANTS & LEDERHOSEN Christopher Makos, Paul Solberg