For @lacas 
Kochana Anetto
Nie dostałaś ode mnie w tym roku swojego osobistego setu na urodziny. Chciałabym ten błąd naprawić. Wszystkiego najlepszego, zdrowia,szczęścia, pomyślności i wszystkiego, czego sobie tylko zamarzysz. Happy beleted birthday, dear friend.
With love
Ali
Show all items in this set…

Similar Styles

Love this look? Get more styling ideas

Continue
×
About